Dlaczego okna parują?

Mokre i zaparowane szyby, kapiąca po parapecie woda, to zjawiska częste w okresie grzewczym. Co jest ich przyczyną?

Zbyt szczelne okna

Powodów parujących okien może być kilka. Jedną z nich jest brak skutecznej wymiany powietrza w pomieszczeniu  spowodowane zbyt szczelnymi oknami. Nowoczesne okna posiadają konstrukcję ograniczającą utratę ciepła.  Stosuje się w nich specjalne uszczelki zapobiegające przewiewaniu powietrza, co prowadzi do zakłócenia prawidłowego działania wentylacji.

Szczelne okna ograniczają wymianę powietrza przez co wzrasta poziom wilgoci w pomieszczeniu. Zawartość pary wodnej w powietrzu zależy w dużym stopniu od wilgoci w pomieszczeniach i od krotności wymian powietrza (na godzinę) pomiędzy pomieszczeniem a powietrzem atmosferycznym. Niski poziom wymiany powietrza prowadzi do wzrostu wilgotności i kondensacji pary wodnej oraz rozwoju pleśni. Wykonywanie codziennych czynności takich jak gotowanie, pranie czy po prostu oddychanie powoduje zwiększenie wilgotności powietrza i osiadanie pary wodnej na szybach.

Para wodna zawarta w powietrzu skrapla się na najzimniejszych przegrodach – oknach, rzadziej na ścianach czy w narożach. Kondensacja pary wodnej w narożach spowodowana może być występowaniem mostków termicznych w miejscach połączenia przegród.

Dlatego też, tak niezbędne jest wietrzenie pomieszczeń i usuwanie z nich nadmiaru nagromadzonych zanieczyszczeń, wilgoci i dwutlenku węgla.

 
Temperatura punktu rosy – jest to temperatura, przy której powietrze o określonej zawartości pary wodnej osiągnie stan nasycenia, czego oznaką jest pojawienie się kropelek wody.
 

Co zrobić?

Rozwiązaniem problemów z parującymi szybami może być zastosowanie nawiewników okiennych.
Dobrze jest zastosować je w każdym z pomieszczeń.
Nawiewniki klasyfikujemy zwykle według zasady ich działania, wg której wyróżnia się trzy podstawowe grupy:

  • stałym przekroju otworu wlotowego
  • ręcznie regulowanym przysłonięciu tego otworu
  • automatycznie regulowanym przysłonięciu tego otworu
 
Nawiewniki  o stałym przekroju otworu wlotowego
Nie posiadają elementów ruchomych a strumień przepływającego przez nie powietrza zależy tylko od różnicy ciśnień na zewnątrz i wewnątrz pomieszczenia.  Nawiewniki te nie mogą być jednak używane w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi, ponieważ strumień powietrza zewnętrznego nawiewanego do pomieszczenia przez nawiewniki zależy od chwilowych warunków atmosferycznych a nie potrzeb.

Nawiewniki  o regulowanym ręcznie przekroju otworu wlotowego
Posiadają ruchomą przysłonę otworu wlotowego powietrza oraz urządzenie służące do sterowania położenia tej przesłony w sposób ciągły lub skokowy. Dzięki temu, użytkownicy mogą w pełni kontrolować intensywność wentylacji i dostosowywać je do aktualnych potrzeb.

Nawiewniki z automatyczną regulacją otwarcia

Obecnie, najczęściej stosowane nawiewniki, wyposażone są  w elastyczne przysłony otworu wlotowego wykonane z tworzyw sztucznych. Położenie ich zmienia się samoczynnie w funkcji różnicy ciśnienia po obu stronach nawiewnika  lub wilgotności względnej powietrza w pomieszczeniu.
W nawiewnikach sterowanych różnicą ciśnień następuje samoczynne zamykanie otworu przepływowego przy wzroście różnicy ciśnienia na zewnątrz i wewnątrz budynku.
Nawiewniki powietrza sterowane wilgotnością względną powietrza zapobiegają wzrostowi wilgotności w pomieszczeniach.  Zasada działania takich nawiewników jest następująca: wraz ze wzrostem wilgotności powietrza wewnętrznego nawiewniki coraz bardziej się otwierają, aż do uzyskania górnej wilgotności progowej, gdzie są całkowicie otwarte.

Gdzie montujemy?

Nawiewniki można montować w następujących miejscach:

  • w oknach
  • w otworach okiennych nad oknami lub obok okien,
  • w roletach zewnętrznych
  • w ścianach zewnętrznych
 
Najpopularniejszym, a zarazem najtańszym rozwiązaniem jest montaż nawiewników w oknach.

Uwaga!
Przy montażu nawiewników należy pamiętać, aby znajdowały się one poza strefa przebywania ludzi tj. nie niżej niż 2,0 m  na poziomem podłogi. W przeciwnym razie może dojść do pogorszenia komfortu cieplnego spowodowanego np. przeciągiem.

 

Koniecznie zobacz nasze projekty!