Magazyn wysokiego składowania

W efekcie coraz większych skoków cen gruntów, hale magazynowe o ogromnych powierzchniach użytkowych coraz częściej wypierane są magazynami wysokiego składowania. Różnią się one od standardowych hal znaczną wysokością użytkową, która pozwala na efektywne zagospodarowanie odpowiedniego obszaru magazynowego.

Nie ma konkretnych wymogów, które określałyby minimalną wysokość i powierzchnię użytkową hali. W rezultacie nazwa hali bądź magazynu „wysokiego składowania” przypada na obiekty o bardzo różnych gabarytach. O wymiarach geometrycznych przede wszystkim decydują:  jej przeznaczenie ( co będziemy składować) oraz  wymagania  eksploatacyjne.
         
Jeżeli chodzi o konstrukcję nośną hali wysokiego składowania najczęściej stosuje się  konstrukcję ramową pełnościenną (rys.1)

Rys.1. Schemat statyczny konstrukcji ramowej pełnościennej
Rys.1. Schemat statyczny konstrukcji ramowej pełnościennej
(z blachownic spawanych o zmiennej wysokości lub profili walcowanych)  jak również  konstrukcję wiązarowo – słupową (rys.2).  Te dwa różne układy statyczno - konstrukcyjne można stosować w halach jedno lub wielo-nawowych. W konstrukcji ramowej pełnościennej słupy w zależności od wysokości magazynu oraz zastosowanych suwnic (lub ich braku) mogą być połączone z fundamentem sztywno lub przegubowo. Przegubowe połączenie słupa z fundamentem zmniejsza znacznie wymiary tego fundamentu, co korzystnie wpływa na konstrukcję w przypadku słabszych gruntów. Natomiast konstrukcja słupowo – wiązarowa jest sztywno połączona z fundamentem, co przekazuje na środowisko gruntowe znaczne momenty zginające, wymagając tym samym zastosowania dużych wymiarów fundamentów.

Warto również wspomnieć o dość nietypowym w Polsce, jednakże spotykanym w innych krajach rozwiązaniu konstrukcyjnym, jakim jest układ prętowo – cięgnowy. Jednym z magazynów  wysokiego składowania wykonanych w tej konstrukcji jest zrealizowana kilka lat temu hala we Wrocławiu firmy TOYA o wymiarach ok. 80m długości i 79m szerokości. Jak wynika z danych dotyczących tej budowy konstrukcja ta na tle tradycyjnych rozwiązań okazała się wysoce ekonomiczna.

Rys.2 Schemat statyczny konstrukcji wiązarowo - słupowej
Rys.2 Schemat statyczny konstrukcji wiązarowo - słupowej

          
Omawiając magazyny wysokiego składowania nasuwa się pytanie jak powinna wyglądać efektywna i wydajna praca w tak ogromnych powierzchniach.  Z upływem czasu coraz większą ilość magazynów charakteryzuje nowoczesna ewolucja technologiczna procesu składowania. W tak dużych i przede wszystkim wysokich konstrukcjach, w których można składować masę rozmaitych towarów najważniejszą rolę ogrywa odpowiednia technologia, mogąca poskromić to duże zamierzenie logistyczne. Na rynku pojawiają się coraz to nowsze systemy komputerowe usprawniające funkcjonowanie większego magazynu, którego jednym z priorytetów jest szybka i efektywna obsługa. Zastosowanie programów informatycznych w ekonomice magazynowej w znaczny sposób przyśpiesza konieczne operacje wykonywane w każdym magazynie, jak i określenie miejsca i ilości danego towaru.

Do niedawna tradycyjnym rozwiązaniem transportu w obrębie magazynu jak i podczas prac przy ładunku i rozładunku towaru były wózki widłowe. Spełniały one wszystkie wymogi i kryteria dotyczące ram czasowych i przewozu produktów. Jednak wraz z rozwojem nowoczesnych systemów usprawniających pracę magazynów rozpoczęto poszukiwania nowych możliwości zwiększających szybkość przemieszczania się towarów oraz właściwego ich usytuowania. Obecnie wykorzystuje się tzw. układnice , które gwarantują maksymalną szybkość oraz bezbłędne i dokładne przemieszczanie się towaru z miejsca rozładunku lub załadunku do regałów. W nowoczesnych magazynach systemy wykorzystujące te urządzenia są w pełni skomputeryzowane, dzięki czemu miejsce w pełni efektywna i wydajna praca na tak dużej powierzchni magazynowej.

Rys.1, Rys.2 - BudownictwoPolskie.pl / Judyta Różycka

Koniecznie zobacz nasze projekty!