Monolit - pewne fundamenty w każdych warunkach

Cement Monolit 42,5 – dostępny w ofercie Lafarge – to kolejny produkt przeznaczony głównie do produkcji betonu towarowego. Wysoka zawartość granulowanego żużla wielkopiecowego w składzie cementu czyni go odpornym na agresję siarczanową oraz obniża ciepło wydzielane w procesie twardnienia. Dzięki temu cement ten doskonale sprawdza się w konstrukcjach monolitycznych, hydrotechnicznych czy ekologicznych, a także wszędzie tam, gdzie do betonu stosuje się kruszywo mogące zawierać reaktywną krzemionkę.

Monolit 42,5 to cement hutniczy klasy 42,5, który zawiera co najmniej 55 proc. granulowanego żużla wielkopiecowego. Należy on do najnowszej generacji produktów przeznaczonych do betonów i zapraw wykorzystywanych w budownictwie infrastrukturalnym, przemysłowym, a także mieszkalnym.

Fot. Lafarge<br>
Cement Monolit przeznaczony jest do wytwarzania betonów do konstrukcji i elementów monolitycznych
Fot. Lafarge
Cement Monolit przeznaczony jest do wytwarzania betonów do konstrukcji i elementów monolitycznych
Jego innowacyjny skład sprawia, że idealnie sprawdza się zarówno przy ciężkich konstrukcjach hydrotechnicznych czy monolitycznych, jak i przy wytwarzaniu betonów architektonicznych.

Konstrukcje i elementy monolityczne

Ze względu na małą ilość ciepła wydzielanego w procesie hydratacji Monolit 42,5 efektywnie zmniejsza ryzyko powstawania naprężeń termicznych i rys skurczowych, co umożliwia wykonywanie masywnych konstrukcji oraz zwiększa trwałość jak w przypadku budowli podziemnych (np. przepusty, tunele). Dzięki jaśniejszej barwie uzyskiwanych zapraw i betonów jest on chętnie wykorzystywany w budownictwie mieszkaniowym do betonów posadzkowych i architektonicznych. Ponadto, bardzo dobra dynamika narastania wytrzymałości w długich okresach dojrzewania (powyżej 28 dni) gwarantuje wysoką trwałość i wytrzymałość fundamentów na bazie Monolitu 42,5. Niska zawartość alkaliów znacząco redukuje ryzyko wystąpienia korozji i spękań betonu związanych z reakcją alkaliów z potencjalnie występującą w kruszywie reaktywną krzemionką. Dzięki temu cement Monolit 42,5 może być bezpiecznie stosowany z różnymi rodzajami kruszywa.

Fot. Lafarge<br>
Cement Monolit doskonale sprawdza się w budownictwie infrastrukturalnym
Fot. Lafarge
Cement Monolit doskonale sprawdza się w budownictwie infrastrukturalnym
Budownictwo ekologiczne i morskie

Zgodnie z wymogami nowoczesnego budownictwa infrastrukturalnego cement Monolit 42,5 charakteryzuje się bardzo wysoką odpornością na oddziaływanie wielu środowisk korozyjnych. Dzięki temu, jego możliwości aplikacyjne obejmują szeroki wachlarz inwestycji, szczególnie tych narażonych na silną agresję chemiczną, jak np. woda morska, ścieki czy składowiska odpadów. Monolit 42,5 umożliwia również realizację betonowych elementów, konstrukcji i obiektów inżynieryjnych o wysokiej szczelności. To sprawia, że cement jest często wykorzystywany do betonów lub zapraw używanych w budownictwie rolniczym i ekologicznym, tj. do zbiorników, posadzek w budynkach inwentarskich, płyt obornikowych, przewodów kominowych lub ścianek oporowych, a także oczyszczalni ścieków, składowisk odpadów czy ekranów przeciwfiltracyjnych. Doskonale radzący sobie w warunkach ekstremalnych – cement Monolit 42,5 – znajduje także szerokie zastosowanie w budownictwie morskim i hydrotechnicznym, m.in. przy realizacji  zapór wodnych czy nabrzeży, a także przy produkcji elementów służących ochronie wybrzeża.

Właściwości fizyczne, chemiczne i mechaniczne cementu Monolit 42,5 (Oznaczenie normowe: CEM III/A 42,5 N-LH/HSR/NA):

 • Powierzchnia właściwa: 4400–4800 cm2/g
 • Początek czasu wiązania: 200–250 min
 • Koniec czasu wiązania: 270–310 min
 • 2-dniowa wytrzymałość na ściskanie oznaczona zgodnie z PN-EN 196-1: 12–18 MPa
 • 28-dniowa wytrzymałość na ściskanie oznaczona zgodnie z PN-EN 196-1: 46–52 MPa
 • Gęstość właściwa: 2,9–3,0 kg/dm3
 • Wodożądność: 28–30%
 • Zawartość siarczanów SO3: 2,6–3,1%
 • Zawartość chlorków Cl: 0,03–0,06%
 • Zawartość alkaliów (eq Na2O): 0,8–0,9%
 • Zawartość granulowanego żużla wielkopiecowego: ?55%

Informacje o produkcie:

Monolit 42,5 to cement hutniczy klasy 42,5, który zawiera co najmniej 55 proc. granulowanego żużla wielkopiecowego. Produkt jest przeznaczony do betonów i zapraw murarskich wykorzystywanych w budownictwie infrastrukturalnym, przemysłowym, a także mieszkalnym. Dzięki swoim właściwościom m.in.: niskiemu ciepłu hydratacji cement Monolit 42,5 redukuje ryzyko powstawania naprężeń termicznych i rys skurczowych, co umożliwia wykonywanie masywnych i trwałych konstrukcji monolitycznych. Niska zawartość alkaliów znacząco obniża ryzyko spękań betonu w reakcji alkaliów z potencjalnie występującą w kruszywie reaktywną krzemionką. Ponadto, cement umożliwia również produkowanie betonów lub elementów prefabrykowanych o wysokiej szczelności i odporności na korozję siarczanową. To wszystko sprawia, że Monolit 42,5 doskonale sprawdza się zarówno przy ciężkich konstrukcjach hydrotechnicznych czy monolitycznych narażonych na wysoką agresję chemiczną środowiska, jak i przy wytwarzaniu jasnych betonów architektonicznych.
Szczegółowe informacje o cemencie Monolit 42,5 można znaleźć na stronie internetowej producenta www.lafarge.pl oraz pod numerem bezpłatnej infolinii 800 23 63 68.
Wszystkie cementy Lafarge posiadają znak „Pewny Cement”

Znak Pewny Cement przyznawany jest przez Stowarzyszenie Producentów Cementu. Aby otrzymać taki certyfikat, producent musi spełnić najwyższe wymagania normowe i techniczne na etapie produkcji, konfekcjonowania oraz dystrybucji. Cement oznakowany logotypem Pewny Cement zapewnia klientom bezpieczeństwo i gwarancję nabycia produktów o najwyższej jakości. Celem akcji stowarzyszenia jest ochrona konsumenta przed wyrobami, które nie spełniają wymagań normowych, co ma bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo i trwałość konstrukcji.

Ekspert Lafarge wyjaśnia

Dariusz Bocheńczyk, kierownik ds. badań i rozwoju produktów Lafarge Cement S.A.
Czym powinien charakteryzować się cement, który będzie przeznaczony do produkcji betonu narażonego na oddziaływanie środowiska o charakterze agresywnym chemicznie? Mówiąc o oddziaływaniu agresywnych warunków chemicznych mamy na myśli zwykle wodę pochodzącą z procesów przemysłowych i ścieki, a także wodę morską lub podziemną. Taka woda zawiera dużo anionów siarczanowych (SO42-), które wywołują chemiczną korozję siarczanową betonu o wysoce ekspansywnym charakterze. Niekiedy zdarza się, że duże ilości siarczanów występują w wodzie gruntowej. Aniony siarczanowe podczas kontaktu z betonem reagują z uwodnionymi glinianami wapniowymi, które pochodzą z hydratacji cementu. W wyniku tej reakcji powstaje mocno ekspansywny związek – ettryngit, który rozsadza beton i prowadzi do całkowitego zniszczenia konstrukcji. Dlatego tak ważne jest stosowanie cementów odpornych na siarczany, z wyróżnikiem HSR, szczególnie przy realizacji elementów i konstrukcji podlegających oddziaływaniu wód o dużym stężeniu siarczanów.

Lafarge to światowy lider w produkcji materiałów budowlanych, zajmujący czołowe pozycje we wszystkich branżach swojej działalności: cementu, kruszyw i betonu oraz gipsu. Lafarge zatrudnia na świecie 76.000 pracowników w 78 krajach. W Polsce Lafarge działa od 1995 roku w branży produkcji: cementu, betonu, kruszyw i płyt kartonowo-gipsowych. W 2011 r. już po raz siódmy z rzędu Grupa Lafarge została umieszczona na „Liście 100 globalnych korporacji najbardziej zaangażowanych w zrównoważony rozwój”. Firma oferuje klientom innowacyjne rozwiązania podnoszące bezpieczeństwo, komfort i jakość codziennego życia.

Koniecznie zobacz nasze projekty!