Ogrzewanie podłogowe. Rodzaje.

Coraz bardziej popularnym źródłem ciepła w budynkach jest ogrzewanie podłogowe. Rozkład temperatury jaki występuje przy zastosowaniu ogrzewania podłogowego jest bliski idealnemu – najcieplej przy podłodze.

Ogrzewanie podłogowe dzielimy na wodne i elektryczne.

Ogrzewanie podłogowe elektryczne stosowane najczęściej  w łazienkach, holach i kuchniach i holach.

 • termostatów
 • czujników temperatury
 • kabli grzewczych (są najtańsze)
 • mat grzewczych (zazwyczaj ich grubość wynosi ok. 2 mm)
 •  folii grzejnych (są bardzo cienkie 0,2 mm ale niestety bardzo drogie)

Stosując ogrzewanie podłogowe, pamiętajmy, że nie powinno być montowane pod stałą zabudową pomieszczeń (szafa, brodzik, wannna.), gdyż utrudnia to przekazywanie ciepła.

Zalety i wady ogrzewania podłogowego elektrycznego:

 • szybki i niski koszt wykonania instalacji,
 • możliwość zastosowania na istniejących posadzkach,
 • brak obawy przed wyciekiem lub zamarznięciem instalacji,
 • wysoki koszt eksploatacji (wysoki koszt energii elektrycznej)

Ogrzewanie podłogowe wodne jest stosowane najczęściej  w domach zamieszkiwanych na stałe, gdzie np. mamy kocioł gazowy lub pompę ciepła.

Składa się ono z następujących elementów:

 • rur grzewczych (np. z polietylenu),
 • elementów do mocowania rur,
 • rozdzielacza z systemem regulacji,
 • izolacji cieplnej i przeciwwilgociowej,
 • pompy ciepła, zawory, kocioł,
 • jastrych rozprowadzającej ciepło,
 • materiałów dylatacyjnych i kompensujących rozszerzanie podłogi

Rury grzewcze powinny być wykonane z trwałych materiałów, ponieważ każde uszkodzenie takiej rury będzie ponosiło za sobą bardzo kosztowne naprawy.

Stosowane są następujące rury:

 • miedziane,
 • wielowarstwowe z tworzyw posiadające wkładkę aluminiową
 •  z tworzyw sztucznych z barierą antydyfuzyjną

Zalety i wady ogrzewania podłogowego wodnego:

 • niski koszt eksploatacji,
 • współpraca urządzeniami grzewczymi, na przykład pompą ciepła,
 • decyzja o montowaniu ogrzewania na etapie projektowania,
 • w czasie uszkodzenia, drogie koszta naprawy,
 • wysoki koszt wykonania instalacji.

Koniecznie zobacz nasze projekty!