Schody żelbetowe

Zwróćmy  uwagę, że schody, mające służyć jako komunikacja między piętrami, muszą zapewnić komfort i bezpieczeństwo przemieszczania się użytkownikom obiektu. Estetyka, koszt realizacji, ilość wolnej przestrzeni –  to kolejne czynniki, które wpływają na wybór konstrukcji schodów.  Żelbet kojarzy się z czymś trwałym, dającym szansę na „uruchomienie” swojej wyobraźni w celu wymyślenia kształtu, który współgrałby z architekturą wnętrza. Przy projektowaniu należy spełnić wymogi konstrukcyjne. Nie spełnienie takich warunków wiąże się z utrudnieniem w komunikacji. Zbyt strome, wąskie schody są niepraktyczne. Nie zawsze to co piękne, jest wygodne.  

Wybór schodów

Najbardziej znanym rozwiązaniem są schody dwubiegowe. Wykonuje się je na budowie, poprzez zazbrojenie i wylanie betonu w deskowaniu. Rzadziej stosowane są schody jednobiegowe. W zależności od sposobu podparcia i zakotwienia konstrukcji wyróżniamy:

-schody płytowe;

-schody policzkowe;

-schody wspornikowe.

Schody płytowe

Płyta spocznika, która pełni funkcję podparcia, zamocowania jest w stropie , w podłodze lub w ścianie. Schody jednobiegowe posiadają dwie płyty spocznikowe, w podłodze i w stropie. Mogą one być umieszczone bezpośrednio przy ścianie lub niezależnie, bez bocznego oparcia.

Dla schodów dwubiegowych potrzebny jest jeszcze jeden spocznik, w środku wysokości, dlatego taka konstrukcja musi znajdować się przy ścianie lub w narożniku budynku.

Dla trzech biegów niezbędna jest klatka schodowa, w której znajdują się trzy ściany nośne, w celu oparcia na nich dwóch spoczników pomiędzy każdym biegiem.

Płyta spocznikowa nie jest elementem nośnym. Przenosi ona obciążenia ze schodów na konstrukcję, a także przenosi swój ciężar własny. Jej nośność zależy od grubości płyty , nie od grubości prętów zbrojeniowych.

Schody policzkowe

Taki rodzaj konstrukcji schodów oparty jest na belkach policzkowych. Płyta biegu podparta jest na bokach. Zbrojenie zakotwione jest w belkach policzkowych połączonych z podwaliną i ze stropem. Dzięki belkom policzkowym obciążenia przenoszone są na budynek Taki system konstrukcji wykorzystywany jest dla schodów krętych lub ażurowych.

Schody wspornikowe

Podparte są na belce nośnej połączonej z podwaliną i stropem, która jest zlokalizowana w ścianie wzdłuż biegu lub na środku biegu. Stosując rozwiązanie belki biegnącej z boku, uzyskujemy, że każdy stopień stanowi odrębny wspornik. Taki rodzaj konstrukcyjnego rozwiązania to schody ażurowe. Taka konstrukcja wymaga dość głębokiego oparcia i nie zapewnia dobrych warunków akustycznych.

 Jak wykonać schody żelbetowe

Proces wykonania schodów rozpoczyna się na etapie stanu surowego budynku. Dzięki temu można odpowiednio połączyć ich zbrojenie ze zbrojeniem podwaliny i stropu. Schody wraz z spocznikiem powinny być wykonane jednocześnie. Pracują one z konstrukcją poprzez zbrojenie i beton. Ważnym elementem podczas realizacji konstrukcji schodów jest dobór odpowiedniej mieszanki betonowej oraz zachowanie odpowiedniej grubości otuliny. Niedostosowanie się do zaleceń projektowych, może ponieść za sobą konsekwencje np. zbyt cienka warstwa wylanego betonu, pod wpływem działających obciążeń, może ulec spękaniu. Aby schody miały odpowiedni kształt, gabaryty należy „zbudować” ku temu  odpowiedni szalunek. Najwygodniej jest, wykonać deskowanie. Spód deskowania podpiera się stojakami lub deskami, które przymocowane są do stempli, w celu zabezpieczenia szalunku przed ugięciem od wylewanego betonu. Deskowanie stopni usztywnia się łatami.  Rozstaw stempli należy dobrać w ten sposób, aby nacisk mieszanki nie spowodował  wygięcia osi szalunku. Przed rozpoczęciem betonowania, deskowanie należy przykryć folią lub je zmoczyć, w celu późniejszego, łatwiejszego demontażu.

Zbrojenie pełni bardzo ważną funkcję. Dzięki prętom zbrojenia głównego, schody osiągają wysoką wytrzymałość na rozciąganie. Pręty główne wykonane są ze stali żebrowanej, dające dobrą przyczepność do betonu. Nie wolno układać zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu, gdyż po demontażu szalunku, nie powstanie prawidłowa otulina. Do tego zadania,  stosuje się specjalne podkładki z tworzywa sztucznego. W celu prawidłowego połączenia prętów  w elementach nośnych schodów należy użyć kotwi, które umieszcza się w specjalnych bruzdach w ścianie, w korytku szalunku lub też łącząc na zakład.

Proces betonowania wymaga odpowiednich warunków. Temperatura nie powinna  być niższa niż 5 stopni. Proces wylewania betonu rozpoczyna się od dołu konstrukcji, zagęszczając mieszankę poprzez ubijanie łopatą, każdy stopień po kolei. Proces betonowania schodów powinien być wykonany w jednym okresie roboczym, gdyż przerwanie pracy może spowodować odkształcenie deskowania, a co za tym idzie popękanie schodów. Gdy  beton odpowiednio dojrzeje, stopnie należy zatrzeć na gładko, ewentualne braki uzupełnić zaprawą cementową. Szalunek demontuje się najwcześniej po dwóch tygodniach, oczywiście nie zapominając o regularnej pielęgnacji betonu poprzez zwilżanie.

 Schody żelbetowe otwierają nam drogę do szerokiej płaszczyzny możliwości.  Wspaniale ubogacają wnętrze Dzięki możliwości doboru kształtu, formy mogą oddawać charakter pasujący do każdego stylu. Stopnie mogą być wykończone ceramiką, klinkierem, drewnem lub też innymi materiałem. Estetyka wykończenia odgrywa tu bardzo ważną rolę, gdyż korzystając z tego typu komunikacji musimy czuć się bezpieczni i usatysfakcjonowani z wyboru.


 

Koniecznie zobacz nasze projekty!