Wiązary płatwiowo-kleszczowe

Wiązary płatwiowo – kleszczowe to kolejny rodzaj wiązarów, które są używane przy budowie domu jednorodzinnego. W swojej budowie są bardziej złożone od wiązarów krokwiowych czy krokwiowo – jętkowych.

Wiązary płatwiowo – kleszczowe  składają się z:
- krokwi – opierają się a płatwiach pośrednich i płatwiach stropowych, bądź na murłatach.
- płatwi - opierają się na słupach i meczach, zastrzałach lub belkach poziomych.  Stanowią podporę dla krokwi.
- kleszczy – mają za zadanie połączenie krokwi z płatwiami oraz słupami jednej połaci z drugą. Kleszcze obejmują słupek zawsze poniżej płatwi. Połączenie kleszczy ze słupem i krokwią łączy się śrubami, gwoździami lub kołkami drewnianymi.
- słupów - tworzą z płatwiami i podwalinami ramy podpierające krokwie. Przekroje słupów zwykle stosuje się jako kwadratowe, a wielkość uzależniona jest od obciążenia przekazywanego przez płatew, a także od wysokości słupa.
- mieczy - służą do przejęcia sił od parcia wiatru, usztywniają dach w kierunku podłużnym.  Miecze ze słupem łączyć należy na czop scalony obustronnymi klamrami, sworzniami lub kołkami drewnianymi.

Zasada pracy

<br>Rys. 1 Konstrukcja dachu płatwiowo - kleszczowa z płatwią kalenicową<br>
1. Krokiew <br>
2. Kleszcze<br>
3. Płatew kalenicowa<br>
4. Miecz<br>
5. Słup<br>
6. Płatew podwalinowa<br>
7. Murłata

Rys. 1 Konstrukcja dachu płatwiowo - kleszczowa z płatwią kalenicową
1. Krokiew
2. Kleszcze
3. Płatew kalenicowa
4. Miecz
5. Słup
6. Płatew podwalinowa
7. Murłata
<br>Rys. 2 Konstrukcja dachu płatwiowo - kleszczowa z płatwiami pośrednimi<br>
1. Krokiew <br>
2. Kleszcze<br>
3. Płatew kalenicowa<br>
4. Miecz<br>
5. Słup<br>
6. Płatew podwalinowa<br>
7. Murłata

Rys. 2 Konstrukcja dachu płatwiowo - kleszczowa z płatwiami pośrednimi
1. Krokiew
2. Kleszcze
3. Płatew kalenicowa
4. Miecz
5. Słup
6. Płatew podwalinowa
7. Murłata
 
Rys. 3 Konstrukcja dachu płatwiowo - kleszczowa z płatwią kalenicową i płatwiami pośrednimi<br>
1. Krokiew <br>
2. Kleszcze<br>
3. Płatew pośrednia<br>
4. Płatew kalenicowa<br>
5. Miecz<br>
6. Słup<br>
7. Płatew podwalinowa<br>
8. Murłata
Rys. 3 Konstrukcja dachu płatwiowo - kleszczowa z płatwią kalenicową i płatwiami pośrednimi
1. Krokiew
2. Kleszcze
3. Płatew pośrednia
4. Płatew kalenicowa
5. Miecz
6. Słup
7. Płatew podwalinowa
8. Murłata
  Obciążenie od ciężaru pokrycia dachu przenoszone są na krokiew, z niej a płatew, a następnie poprzez słupki na strop lub ściany.
Kleszcze mają za zadanie usztywnienie konstrukcji w płaszczyźnie wiązara, łącząc obustronnie krokiew i płatwie ze słupem na wrąb.
Płatew połączona jest ze słupem za pośrednictwem mieczy, które zmniejszają jej rozpiętość i usztywniają układ wzdłuż osi podłużnej.

Konstrukcja dachu płatwiowo-kleszczowa składa się z wiązarów pełnych oraz wiązarów pustych.
Wiązary pełne składają się ze słupków, płatwi, kleszczy oraz leżących w ich płaszczyźnie krokwi. Pozostałe pary krokwi tworzą wiązary puste.

Wiązary płatwiowo-kleszczowe stosowane są w dachach o rozpiętości od 8,0 do nawet 16,0 m.  W zależności od rozpiętości wymagają jednak odpowiedniej ilość podpór. I tak, w wiązarach o rozpiętości do 8,0 m wystarczy jedyni płatew kalenicowa, która wsparta jest na jedynym słupie zamocowanym w środku rozpiętości dachu (rys. 1). Przy rozpiętości do 12,0 m należy zastosować podparcie w postaci dwóch słupów (rys.2 ), a powyżej 12,0 m wymagane jest podparcie w kalenicy (płatew kalenicowa), oraz podparcie pośrednie (płatew pośrednia) (rys. 3))

Informacje na temat wiązarów jętkowych oraz krokwiowych można znaleźć na stronach BudownictwaPolskiego pod adresami:
http://budownictwopolskie.pl/artykul/wiazary_jetkowe
http://budownictwopolskie.pl/artykul/wiazary_krokwiowe

Koniecznie zobacz nasze projekty!